Förlagets beskrivning

Så kan man tro 2 tar upp frågan - Hur gick det sedan? Hur har judendomen, kristendomen och islam utvecklats och förändrats under århundradens lopp? Enligt kursplanen i religion ska eleverna skaffa sig kunskaper om världsreligionernas urkunder, centrala tankegångar, levnadsregler, heliga rum och platser.