Förlagets beskrivning

Alla människor har funderingar om livet. De flesta tänker då på frågor som

- Varför vi lever här på jorden
- Vad som är meningen med livet
- Vad som är värt att leva för
- Hur allting började en gång
- Vad som händer efter döden
- Varför det finns så mycket ont i världen.

Sådana frågor brukar kallas livsfrågor eller existentiella frågor. Det svar vi ger sådana frågor, 
kan vi kalla vår livsåskådning.