Förlagets beskrivning

Reparationskurs Ord är ett material som tar fasta på att ordförrådet har stor betydelse för elevers läsförståelse och skrivutveckling.