Förlagets beskrivning

Religionsboken om Sverige är en lärobok som lättillgängligt och engagerande berättar om de större religioner som finns i vårt land.

Perspektivet är ungdomars frågor inför de stora livsfrågorna och de svåra etiska och moraliska problem vi alla måste ta ställning till.