Förlagets beskrivning

För att kunna fundera över mening, värde och tro är det viktigt att se närmare på hur andra människor har tänkt och tyckt.

Men minst lika viktigt är det att utifrån sina kunskaper försöka utveckla ett eget förhållningssätt till olika livsfrågor.