Förlagets beskrivning

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan ger eleverna ännu bättre verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar.

Den reviderade utgåvan av Religion 1 har innehållsmässigt breddats med ett nytt kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion.