Förlagets beskrivning

Reaktion Kemi ett nytänkande läromedel med en röd tråd

Reaktion Kemi är ett nytänkande läromedel som engagerar. Eleven får verktyg för att nå en djupare förståelse där vetenskapliga modeller, ett vetenskapligt förhållningssätt och ett ämnesspecifikt språk utgör grunderna. Texterna fångar läsarens intresse genom resonemang kring kemisk bindning och energi, som går som en röd tråd igenom hela boken.

I Reaktion Kemi lär vi känna kemins historia och nya fakta presenteras i sitt sammanhang. Boken är skriven för att passa både unga och vuxna studerande och innehållet har granskats av ämnesexperter och erfarna pedagoger.
Fångar och bevarar intresset

Varje kapitel inleds med en kort text som lyfter vad som är nytt, viktigt och intressant i det aktuella kapitlet. Eleven får en överblick över vilka förmågor och kunskaper som är möjliga att utveckla och vilket centralt innehåll som behandlas i sammanhanget.
Reflektion och utmaning

I Översikt, som ges efter varje enskilt avsnitt totalt 28 stycken samlas Nya begrepp, Sammanfattning och Uppgift. Detta hjälper eleven att kontinuerligt repetera, reflektera över och utmana sina nyvunna kunskaper, enskilt eller i grupp. I slutet av varje kapitel finns dessutom gott om övningar där eleven kan träna på att förklara och motivera sina svar.