Förlagets beskrivning

Read & Take Off består av fyra kapitel som bygger på utdrag ur en roman samt en hörförståelseövning (fiction). Efter varje kapitel följer avsnittet English at Work som presenterar och övar olika språkliga situationer (functions) som eleven kan möta i sitt kommande yrkesliv.

Läromedlets digitala del aktiveras med koden som finns i elevboken.