Förlagets beskrivning

I Read-serien, för Engelska 5 och Engelska 6, arbetar eleverna med reception, interaktion och kommunikation, helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll.

Läromedlets digitala del aktiveras med koden som finns i elevboken.