Förlagets beskrivning

Behandlar tiotalsövergångar noga. Eleverna lär sig metoder för att använda femstrukturen till detta och får också lära sig en lathund att använda vid behov både vid addition och subtraktion. 

I boken får eleverna göra räkneoperationer med tvåsiffriga tal, även med tiotalsövergång och med samma metoder som i Sjunde boken. En del elever kommer kanske aldrig att klara vare sig uppställningar eller huvudräkning där tiotalsövergångar förekommer. Dessa elever bör då kunna välja mini-räknare. I boken finns övningar att utföra dessa val.