Förlagets beskrivning

I Räkna till 20 får barnen arbeta med uppgifter inom talområdet 0 – 20. Med hjälp av enkla och tydliga uppgifter får barnen träna på antal, mängder, tal och ordningstal, udda och jämna tal, enkel addition och subtraktion, likhetstecknets betydelse, dubbelt - hälften samt problemlösning i barnnära situationer.