Förlagets beskrivning

I Räkna till 10 får barnen arbeta med uppgifter inom talområdet 0 – 10. 
Med hjälp av enkla och tydliga uppgifter får barnen träna på att skriva siffror, räkna antal, jämföra mängder, tal och ordningstal, udda och jämna tal, dubbelt - hälften samt problemlösning i barnnära situationer.