Förlagets beskrivning

äkna ihop 7-10 innehåller enkla additionsövningar upp till talet 10.
Additionsövningarna innehåller först övningar med att klippa ut och klistra
in rätt antal efter likhetstecknet. Sedan får eleverna addera och skriva rätt summa efter likhetstecknet.

Läromedlet passar för grundsärskolans träningsskoleinriktning och för elever i grundsärskolan i behov av material extra långsam progression.