Förlagets beskrivning

Grundbok i geografi om våra grannländer, med inläst text och digitalt extramaterial som stärker inlärningen.

Men också om livet i vårt land Sverige, i vår världsdel Europa och i hela världen.
För att vi ska kunna leva tillsammans måste vi ordna vårt samhälle så att det fungerar så bra som möjligt. Vi måste till exempel se till att alla får vara med och bestämma. Vi måste ordna så att det finns pengar till skolor och sjukhus. Och vi måste ha lagar som talar om vad man får och inte får göra.