Förlagets beskrivning

I en gemensam NO-bok får dina elever det centrala innehållet i NO från Lgr11. Ni läser grundläggande biologi, kemi och fysik där du får hjälp att introducera det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och begrepp på ett omväxlande sätt. Frågeställningar såsom "Vad är luft? Kan du se luft? Hur skulle vi se ut om vi inte hade skelett?" varvas med att få följa djur och växter i vår närmiljö, från de som lever i skogen till andra på bondgården, olika årstider. Till grundboken finns det arbetsböcker och Lärarbok.