Förlagets beskrivning

PULS Kemi erbjuder en bra grund för kemiunder­vis­ningen och för eleverna när de arbetar med att utveckla förmågorna. Här förklaras kemin från de minsta beståndsdelarna till de stora frågorna.

För elever som av olika anledningar upplever kemikursen som svår rekommenderar vi PULS Kemi Fokus. Fokusboken är helt parallell med grundboken och det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. Fokusbokens texter är anpassade för att underlätta läsning och läs­förståelse och för detta finns även omfattande stöd i lärarhand­ledningen, t.ex. begreppsträning.