Förlagets beskrivning

PULS Geografi 4-6

I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.
Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.
Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå!

PULS Geografi 4-6 är uppdelad i tre olika böcker:
PULS Geografi Sverige, PULS Geografi Norden och PULS Geografi Europa.
Till varje grundbok finns en arbetstbok