Förlagets beskrivning

PULS Fysik och Kemi är fysik- och kemiboken som utforskar och experimenterar, med inläst text och digitalt extramaterial som stärker inlärningen.