Förlagets beskrivning

I PULS Fysik förklaras fysiken med utgångspunkt i elevens vardag. PULS Fysik är väl förankrad i Lgr 11 och dess centrala innehåll och erbjuder en stabil grund att utgå ifrån i fysikundervisningen.

För elever som av olika anledningar upplever fysikkursen som svår rekommenderar vi PULS Fysik Fokus. Fokusboken är helt parallell med grund­boken och det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. Fokusbokens texter är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse och för detta finns även omfattande stöd i lärarhandledningen, t.ex. begreppsträning.