Förlagets beskrivning

Alla elever inte har samma möjlighet att ta till sig faktatexter. Därför finns Fokus, som är en lättläst version av varje grundbok i biologi, kemi och fysik. Fokusboken kan användas parallellt med grundboken i klassen.

Fokus bygger på forskning
Mängden stoff i Fokusböckerna är mindre men huvudrubrikerna är desamma som i grundboken. Texten är utformad enligt de senaste forskningsrönen om vad som gör texter lättlästa:
- Ord och begrepp förklaras i sitt sammanhang
- Tydliga orsakssamband
- Mindre krav på att eleven kan läsa mellan raderna
- Ren och tydlig layout

Uppgifter och extramaterial

I den digitala Materialbanken finns uppgifter och extramaterial med lärarhandledningar till Fokus:
- Fokusfrågor med facit sorterade efter bokens rubriker
- Fokus Ordlistor för elever med svenska som andraspråk
- Fokus Greppa begreppen för att arbeta med begreppsinlärning.


.