Förlagets beskrivning

Psykologi - om varför vi tänker, känner och handlar som vi gör levandegör den psykologiska kunskapen genom att i olika teman sätta fokus på frågor som Vem är jag? Varför känner jag som jag gör? Hur samspelar vi människor med varandra? 

Varje tema/problemställning blir belyst utifrån olika teoretiska perspektiv och de många exemplen förstärker den nära kopplingen mellan vardagsverklighet och teori. På detta sätt vill boken engagera eleven och motivera henne att forma och utveckla sin kunskap och sitt tänkande i psykologiämnets så väsentliga livsfrågor.