Förlagets beskrivning

Lockar till spontanläsning!

Utgångspunkten för denna serie har varit att göra läroböcker som - förutom att de innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv inom psykologiämnet - gör att eleverna läser den av eget intresse.

Som ett komplement till de två kursböckerna finns en reportagebok som beskriver hur det är att leva med psykisk sjukdom.