Förlagets beskrivning

Programmering 1 C#, upplaga 2 är ett omarbetat basläromedel för gymnasiet och är anpassat till ämnesplanen för programmering, kurs 1. Läromedlet trycktes första gången våren 2022. Läromedlet lär ut grunderna i programmering utifrån programspråket C# och är en nybörjarbok i programmering. Det krävs inga förkunskaper utöver vanlig datorvana för att följa boken. Till boken finns en lärarwebb med lösningar, provförslag, extrauppgifter och annat som underlättar lärarens arbete.