Förlagets beskrivning

PRIO Samhälle Ämnesboken är en stadiebok i samhällskunskap anpassad enligt LGR 11 för ÅK 7,8 och 9.