Förlagets beskrivning

PRIO Samhälle 9

 

Här beskrivs samhällsfrågorna på en global nivå. Begrepp som världsbild, nation, folk och etnicitet problematiseras och diskuteras i kapitlet om det globala samhället. I kapitlen om socialt liv diskuteras människan utifrån kulturtillhörighet, vi- och de-perspektiv, kön, klass och generation.