Förlagets beskrivning

Prima matematik 1 Elevwebb är ett komplement till grundböckerna 1a och 1b. Elevwebben innehåller färdighetsträning, spelövningar, självrättande interaktiva övningar, begrepp och filmer.

Prima matematik 1 elevwebb
• kompletterar elevboken med självrättande interaktiva övningar
• stimulerar till lärande genom spelövningar
• ger eleverna ytterligare möjlighet att träna och befästa kunskaperna.