Förlagets beskrivning

Prestanda Branschkunskap är en faktabok för Fordons- och transportprogrammets kurs Fordons- och transportbranschens villkor.
Boken ger en bred introduktion till olika verksamhetsområden inom fordonsbranscherna, möjliga yrkesval, villkor mm. Viktiga kapitel är Trafiksäkerhet, Fordonsbranscherna och miljön, Yrkesetik och kvalitetsarbete samt Entreprenörskap och ekonomi.