Förlagets beskrivning

Inspirera till talövningar med Pratbubbel!

Syftet med Pratbubbel 2 är att öva olika kombinationer av konsonanter som kan vara svåra att uttala och samtidigt inspirera till att hitta på ordlekar och berättelser. Pratbubbel är för lite större barn som kan läsa. Appen passar även lite äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar som behöva jobba med vissa uttal eller elever som håller på att lära sig svenska.

Handledning finns på förlagets hemsida. www.vizuellesoftware.se