Förlagets beskrivning

Polyglutt – en språkutvecklande pedagogisk bilderbokstjänst för förskola, förskoleklass, årskurs 1–6 och särskolan.

Polyglutt är en digital bilderbokstjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Alla böcker finns inlästa på svenska och många av böckerna finns även inlästa på över 50 andra språk.

Det finns ett abonnemang för förskolan och ett för skolan. Innehållet varierar beroende på abonnemang. Polyglutt består av appen med tillhörande handledning (en som riktar sig mot förskolan och en mot skola). Innehållet lämpar sig också bra för att stärka barnens modersmål.

60 av böckerna finns på svenska med Tecken som AKK och på svenskt teckenspråk. 60 av böckerna finns också med syn-/bildtolkning. I handledningen för förskola finns avsnitt om Tecken som AKK och teckenspråk och i handledningen för skolan finns ett avsnitt om teckenspråk.