Förlagets beskrivning

Varje moment i Pixel har ett tydligt ämnesmässigt fokus i progression med läroplanen och innehåller uppgifter som får eleverna att reflektera och inte bara räkna på. eleverna får arbeta med samma område över en längre period, så att de får tid och möjlighet att befästa sina kunskaper.

På webben finns digital färdighetsträning som kompletterar grundboken. Till varje kapitel i grundboken finns övningar som är indelade i olika svårighetsnivåer. Inloggningsuppgifter finns längst fram i elevernas grundböcker och i läxboken.