Förlagets beskrivning

Pioneer är ett kursläromedel i engelska för gymnasiet. Det är främst avsett för elever på de högskoleförberedande programmen.

Utöver engagerande skönlitterär läsning finner du spännande fakta- och populärvetenskapliga texter på lämplig nivå, texter som instruerar, sammanfattar, förklarar, rapporterar och argumenterar, enligt riktlinjerna i GY 2011.