Förlagets beskrivning

Pilenmodellen är en arbetsmetod i svenska, där eleverna utvecklar sitt språk i tal, läsning och skrift. 

Pilen följer Lgr 11. Följande moment ingår: ordkunskap, språklära, stavning, ordbildning, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse.

Läraren får verktyg att individualisera och utgå från varje elevs förutsättningar. Övningarna är märkta med innehåll och svårighetsgrad. Därmed kan elever i special- och klassundervisning arbeta med olika delar från samma läromedel. Varje elev kan arbeta på sin nivå och välja uppgifter från sitt protokoll. Det kan gälla elever med särskilda behov och andraspråkselever, men även normalläsare och elever som behöver utmaningar. De laborativa övningarna utförs ofta i par eller liten grupp

Pilen är utgiven i 8 steg som är indelade i olika paket, t.ex. steg 1, 2-5 och 6-8. Läs mer på www.alfamax.se

Skolverket resp. Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd till olika delar av Pilen.