Förlagets beskrivning

Pick & Mix 2 är ett unikt och nytänkande läromedel som erbjuder variation och flexibilitet för alla som läser eller undervisar i Engelska steg 6.

Läromedlet finns i två varianter – tryckt (elevbok) och digital (interaktiv elevbok och lärarbok) – och erbjuder ett flexibelt arbetssätt där man kan välja det upplägg som passar en bäst: antingen tema för tema, eller via färdigheter som till exempel Reading, Speaking eller Listening.