Förlagets beskrivning

På lätt svenska är lästräningsböcker avsedda för förberedelseklass, språkintroduktion och sfi. De består av enkla sammanhängande texter kompletterade med informationsgivande illustrationer som bidrar till att göra läsningen både enklare och roligare.

Hälften av böckernas texter är fiktiva och behandlar vardagliga situationer, medan den andra hälften består av enkla faktatexter om historia och geografi.