Förlagets beskrivning

Matematikövningarna i ”Öva tal 1-5 a” tränar på betydelsen av likhetstecknet.
Läromedlet behandlar talen 1-5. Eleverna får på olika sätt öva på sin förståelse av att det ska vara lika många saker eller bilder på båda sidor om likhetstecknet.

Eleverna kan arbeta med konkret material. Det finns också klippark om konkret material saknas.

Läromedlet passar för grundsärskolans träningsskoleinriktning och för elever i grundsärskolan i behov av material extra långsam progression.