Förlagets beskrivning

Häftena ÖVA! är avsedda för självständigt arbete för vuxna elever med behov av särskilt stöd. Böckerna har ingen inbördes progression utan kan göras i valfri ordning eller utifrån de moment eleven önskar öva på.