Förlagets beskrivning

Övar ordbildning, ordkunskap och ordklasser.
Programmet innehåller ca 9000 ord av olika svårighetsgrad.