Förlagets beskrivning

Ordbanken tar upp ordbildning på en grundläggande nivå är främst avsedd för förstärkt svenska, men kan naturligtvis också användas i annan svenskundervisning.

Här finns övningar med siffror, färger, klockan, kroppsdelar, mat och dryck m.m.