Förlagets beskrivning

Kursplanen i svenska framhåller arbete med att träna olika lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ord och bilder är lämplig för den tidiga undervisningen i svenska. Eleverna får söka ord i listor och i bilder. Därefter får de använda orden i olika sammanhang.