Förlagets beskrivning

Ord & Äventyr Läsebok 1B Mysterier på Äppelstigen passar elever som läser enkla meningar med hjälp av ljudningsstrategin och till viss del helordsläsning. Det är en äventyrlig berättelse även innehållande faktatext, efterlysning och intervju.
Ord & Äventyr:
• läsebok i tre nivåer som väcker lust till läsning
• uppgifter på flera nivåer
• digital färdighetsträning för eleverna
• digitalt lärarstöd