Förlagets beskrivning

Numicon är ett multisensoriskt undervisningsprogram med laborativt material.  Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det matematiska tänkandet och ge stöd åt den språkliga förklaringen.

Aktiviteterna i programmet bygger på en långsam, nivåanpassad och systematisk arbetsgång. Metoden har visat sig mycket framgångsrik för elever med speciella behov.

Förutom det laborativa materialet finns lärarmaterial i form av handledning, aktivitetskort, utvärderingsverktyg och kopieringsunderlag.

Kompletterande material finns att köpa hos förlaget.