Förlagets beskrivning

I vår andra del, Nordens geografi, arbetar eleverna med länderna i Norden. På många av våra kunders begäran har vi gjort en särskild pärm med enbart de nordiska länderna, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Dessutom behandlas utförligt de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. I Nordens geografi beskrivs hur landskapet i Norden skapades under istiden, hur Norden befolkades och hur människorna påverkat landskapet.