Förlagets beskrivning

New What’s up? är en revidering av det omtyckta läromedlet What’s up?

New What’s up? är ett flexibelt och tryggt läromedel med fokus på ett kommunikativt och elevaktivt arbetssätt.

Boken är uppdelad i ett Intro-avsnitt samt Unit A-E. Det finns tre kapitel i varje Unit.