Förlagets beskrivning

New Levels 2 elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken New Levels 2. Elevwebbens struktur bygger på elevbokens fem huvudteman.

Elevwebben innehåller en stor mängd interaktiva övningar i bl.a. grammatik, vokabulär, hörförståelse och läsförståelse, för att träna färdigheterna samt befästa och bygga vidare på de grundläggande kunskaperna. Webben erbjuder även flexibla ordlistor som eleverna fyller i själv med översättning till valfritt språk, bild, exempelmening eller definition, samt övriga resurser kopplade till elevboken såsom ljudfiler, facit och möjlighet att ”klicka och lyssna” på alla engelska ord i boken.