Förlagets beskrivning

Tekniken som ständigt finns runt omkring oss och som är så central i våra dagliga liv har formats från människans egna behov, idéer och möjligheter. Tekniken är en förutsättning för informationsspridning, kommunikationer och vetenskapliga framsteg. 

Teknik 7–9 innehåller följande kursdelar: Var finns tekniken?, Apparat och maskin, Material, Energi, Elektricitet, Elektronik, Styra och reglera, Datorprogrammering, Den vackra tekniken, Infrastruktur, Tekniken och samhället, Vår tekniska historia samt Vår tekniska framtid.