Förlagets beskrivning

Tekniken som ständigt finns runt omkring oss och som är så central i våra dagliga liv har formats från människans egna behov, idéer och möjligheter. Tekniken är en förutsättning för informationsspridning, kommunikationer och vetenskapliga framsteg. 

NE:s digitala läromedel Teknik 4–6 innehåller följande kursdelar: Tekniska lösningar, Bygga så det håller, Stora och små tekniska system samt Tekniken och människan.