Förlagets beskrivning

Svenskämnet är ett demokrati- och kulturmötesämne. Därför riktar vi fokus på att ge eleverna de verktyg de behöver för att utveckla de språkliga och kommunikativa förmågor som de använder varje dag. Dessa förmågor är också nödvändiga när eleverna ska studera vidare på gymnasiet, efter gymnasiet, i yrkes- och privatlivet liksom i mötet med människor från olika kulturer.

Varje kursdel går igenom olika moment i kursplanen. Eleverna inspireras att utveckla sina förmågor och färdigheter i verklighetsnära och kreativa övningar. I övningarna läggs också stor vikt vid att låta eleverna jämföra, diskutera, resonera, reflektera och öva upp ett självständigt tänkande. Eleverna lär sig att se sig själva och andra som en del av en större gemenskap. Några av övningarna är ämnesövergripande.