Förlagets beskrivning

Läromedlet Svenska 1 och 2 är ett sammanslaget läromedel för Svenska 1 och Svenska 2 och består av tre delar: Litteraturen, Språket samt Texter och tal. Tydliga markeringar hjälper läraren att hitta de kursdelar och avsnitt som föreslås för de respektive kurserna.