Förlagets beskrivning

I våra läromedel i spanska får eleven lära sig språket och utforska språkområdet genom att följa en karaktär från yttre rymden. Vid sidan av språkutvecklingen ges eleverna möjlighet att arbeta med sin fantasi samt utveckla sin empatiska förmåga.

Materialet i årskurs 6 gör korta nedslag som ger eleven en introducerande inblick i språket medan materialet i årskurs 7 sätter språket i en större kontext.