Förlagets beskrivning

Människan är unik i sin förmåga att fundera över sin existens och försöka förstå det sammanhang hon befinner sig i. Religioner och andra livsåskådningar har stor betydelse för människor i världen, och kunskap om olika livsåskådningar och hur de påverkar människors vardag är en nyckel för att utveckla relationer mellan individer och samhällen. Religionskunskapen ska förmedla verktyg för att reflektera över vem man är i relation till andra. Religionskunskapen har en central plats i skolans demokrati- och värdegrundsarbete.